• Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
  • Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
  • Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
  • 1) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak
  • 2) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
  • 3) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • 4) Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak
  • 5) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
  • 6) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
08 Şubat 2016, Pazartesi 845 kez görüntülendi